+420 739 036 527

Napište nám
 
 

Úvod

Naše společnost je ve skutečnosti společenstvím. Jádrem je firma ab connectia s.r.o. která založila dceru na Slovensku, ab connectia Slovensko s.r.o.. Specifické činnosti pod touto značkou vykonávají však i podnikající fyzické osoby a našimi partnery pro konkrétní projekty jsou i jiné právnické osoby, které naše společnost zastřešuje v projektech. Společnost vznikla v roce 2004 nejprve jako obchodní a zprostředkovatelská agentura, která se po spolupráci se svými klienty dále rozrostla do poradenské a vzdělávací firmy a firmy, budující obchodní sítě.

Obecně lze říci, že zvyšujeme výkonnost našich klientů pomocí několika cest. Jsou to jak kolektivní, tak i individuální formy rozvoje: tréninky, školení, workshopy, koučinky a mentoringy.
Umíme řešit tři základní příčiny nízké obchodní aktivity. Obchod učíme i děláme.

Potřeba
Příčina
Řešení ab connectia
Výstup
 
Nedostatek znalostí
a dovedností
Zvyšování
kompetentnosti
organizace
Zvýšení kvality
lidského kapitálu
Obchodní
výkonnost
Nedostatek
obchodních kapacit
Stavba týmů a obsazení
chybějících pozic
Rozšíření
obchodni sítě
 
Nedostatek
aktivity
Obchodujeme ve
prospěch klienta
Větší množství
obchodních případů


___________________________________________________________________________________________________________________
NOVINKY
Projekt Hunter/ Profimanager

Graf ukazuje celoroční projekt s názvem HUNTER, který byl celorepublikově zaměřen na posílení stávající obchodní sítě stavební spořitelny. Realizace projektu proběhla v roce 2015. Vytvořili jsme regionální týmy z vybraných manažerů skupin, nastavili pravidla a řídili tyto projekty na bázi dvou měsíčního programu v každém regionu. Cílem bylo dosáhnout přírůstku v počtu obchodníků v jednotlivých manažerských skupinách. Výsledek, který graf znázorňuje, byl dosažen v projektu řízeném naší společností:

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
ROZHOVORY A ČLÁNKY
Dovednosti nebo výsledky? Nebo obojí?

Častá otázka našich klientů se týká toho, zda poradenský nebo vzdělávací projekt může mít dlouhodobější pozitivní dopady na obchodování. To je důvod, proč program jako Hunter nebo Profimanager vedeme v režimu VAKAV modelu. Projekt je řízen našim konzultantem tak, aby účastníci vnímali dopad na své znalosti a současně pocítili i reálnou pozitivní změnu výkonnosti. Naše orientace na výkonnost dodá naším projektům praktičnost. Proto doporučujeme naším klientům, aby se účastnili projektů nejen pozice, kterým je projekt určen, ale i jejich nadřízení. Tím se dosahuje dvojího efektu: rozvoj cílové skupiny – konkrétních účastníků, ale i jejich nadřízených. Výsledkem pak je dvojí pozitivní dopad našich projektů. Účastníci, se naučí dané téma, a jejich nadřízení společně s nimi nabývají manažerskou dovednost jak toto téma řídit v praxi. Účastníci i manažeři, pokračují ve stejné metodice i po ukončení programu.

VAKAV model v praxi používáme tak, že jednotlivé semináře vedeme jako manažerské porady, kdy pokaždé vyhodnocujeme nejprve výsledky s aktivitami, abychom ověřili, kde vzniká příčina nedostatků v obchodování nebo v náboru do obchodních týmů. Program semináře pak zaměříme vždy na tuto příčinu, abychom ji odstranili. Účastníci se učí ta témata, která nejvíce ovlivňují jejich výkonost. Na konci semináře vždy plánujeme činnosti a aktivity budoucí, včetně výsledků. Takto postavený projekt dosahuje měřitelných výsledů a účastníkům navazuje pocit úspěšnosti. Ten je nezbytný k jejich budoucí motivaci. Popis modelu VAKAV nejdete zde.


Jednatel společnosti Gerhard Mendrok
__________________________________________________________________________________________________________________
NAŠI PARTNEŘI
 
Stavba obchodního týmu, budování obchodního týmu, hunting obchodníku, headhunting, recruitment, náborová kampan, výberová rízení, Assessment centre, development centre, obsazování obchodních pozic, obchodník, manažer, budování obchodních sítí, multi level marketing, sítový prodej, projekt management, projektove rizeni, staff training, vyukove modely, business network, building a business, growing a business, franchise, stavba filialek, lidsky kapital, rozšíření obchodníi sitě, obchodni výkonnost, corporate plan, Prince 2, ITIL, Scrum, VAKAV, RACAR, poradenství a vzdělávání, obchodní outsourcing, infrastructure

ab connectia s.r.o.
Kateřina Mendrok, mobil: +420 739 036 527
e-mail: katerina.mendrok@abconnectia.cz

ab connectia Slovensko s.r.o.
Matěj Kováč , mobil: +421 903 835 676
e-mail: m.kovac@abconnectia.sk

Údaje a bankovní spojení
Tisková Kancelář
Kontaktujte nás
Mapa Stránek
Spojte se s nami na internetu

© 2013 www.kyklop.cz, Design by DeMontfort
za obsah zodpovídá ab connectia, s.r.o.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________