+420 739 036 527

Napište nám
 

 
Modely

Model VAKAV/RACAR

Podnikatelský model řízení obchodní výkonnosti. Má dvě základní použití:


Strategické:
Lze pomocí tohoto modelu sestavit obchodní plán

Operativní:
V roli manažerského nástroje slouží k řízení obchodu

  • Pracuje v logické řadě Analýza příčin + Korekce kompetentnosti + Akční plán
  • Umí kontinuálně odstraňovat důvody snížené výkonnosti
  • Vede k trvalému růstu znalostí a dovedností lidí i organizace
  • Snižuje obchodní administrativu a výkaznictví na efektivní minimum
Results - Activity - Competence - Activity - Results

_________________________________________________________________________________________________________________________

Model CORA = Vyjednávání ve čtyřech krocích

V obchodní praxi je vyjednávání používáno nejčastěji ve dvou případech: Při jednání s klienty a při řízení obchodníků. Do praxe jsme zavedli vlastní vyjednávací model, který pracuje na základě čtyřech kroků:
  • Popis cíle, kterého chci dosáhnout a proč
  • Soubor vhodných otázek, které míří na příležitosti
  • Očekávání reakcí protistrany
  • Argumentace směřující k nastavenému cíli
Nácvik této metody je postaven na pravidlu: Pokud chci dosáhnout stanoveného cíle, musím umět popsat situace. Základem je tedy zkušenost. Tato metoda je trénovatelná, pokud účastník má již reálnou zkušenost s vyjednáváním. Na základě popsaných situací, lze popsat i cíl a z něj analogicky odvozovat řetězec řešení metodou CORA
___________________________________________________________________________________________________________________________

Model Rozvojové Pyramidy

Abyste cítili praktický dopad našich služeb, pracujeme s vlastním rozvojovým modelem.

Ten je postaven na následujících pricipech:

Obchod je výkonnostní sportovní disciplína. Podle našeho názoru vyžaduje i výkonnostní přístup v rozvoji lidských zdrojů. Námi navržená rozvojová pyramida pracuje třístupňově. Její filozofie říká: Nejprve pevné základy ve formě nástrojů, dále zvládání technik, potřebných pro řízení a až nakonec práce s rozvojem osobnosti.

Proč tato logika? Chceme do osobnostního rozvoje /často zaměňovaného za soft skills/ investovat až po tom, co si lidé zažijí techniky a mají k obchodu a jeho řízení vhodné nástroje. Je to vyzkoušená strategie rozvoje jak ve vzdělaávání tak i poradenství. Autorem je jednatel společnosti ab connectia s.r.o. Gerhard Mendrok, který poprvé použil model rozvojové pyramidy při krizovém řízení v pojišťovně v roce 2005.
____________________________________________________________________________________________________________________________

ab connectia
  - váš partner pro budování obchodních sítí


 
Stavba obchodního týmu, budování obchodního týmu, hunting obchodníku, headhunting, recruitment, náborová kampan, výberová rízení, Assessment centre, development centre, obsazování obchodních pozic, obchodník, manažer, budování obchodních sítí, multi level marketing, sítový prodej, projekt management, projektove rizeni, staff training, vyukove modely, business network, building a business, growing a business, franchise, stavba filialek, lidsky kapital, rozšíření obchodníi sitě, obchodni výkonnost, corporate plan, Prince 2, ITIL, Scrum, VAKAV, RACAR, poradenství a vzdělávání, obchodní outsourcing, infrastructure

ab connectia s.r.o.
Kateřina Mendrok, mobil: +420 739 036 527
e-mail: katerina.mendrok@abconnectia.cz

ab connectia Slovensko s.r.o.
Matěj Kováč , mobil: +421 903 835 676
e-mail: m.kovac@abconnectia.sk

Údaje a bankovní spojení
Tisková Kancelář
Kontaktujte nás
Mapa Stránek
Spojte se s nami na internetu

© 2013 www.kyklop.cz, Design by DeMontfort
za obsah zodpovídá ab connectia, s.r.o.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________