+420 739 036 527

Napište nám
 

 
 
Obchodní poradenství

Naši klienti často řeší potřebu změny obchodní strategie společnosti nebo zvýšit kvalifikovanost obchodních týmů i podpůrných útvarů. K tomuto závěru dojdou vlastní nebo námi realizovanou analýzou obchodního potenciálu. Následuje rozhodnutí rozvinout kompetentnost organizace buď, poradenstvím nebo obchodním vzděláváním. Kompetentnost chápeme jako kombinaci odborných znalostí, praktických zkušeností a sociální zralosti.

Požadavky našich klientů v oblasti rozvoje mají nejčastější tento obsah:

 • Chceme zvýšit výkonnost obchodníků
 • Nedaří se nám plnit plán
 • Máme za cíl zvýšit počet prodaných produktů/služeb na jednoho zákazníka
 • Potřebujeme klienty udržet v portfoliu
 • Chybí nám obchodníci
 • Hledáme cestu jak omezit fluktuaci obchodníků
 • Jak zajistit komunikaci mezi obchodem a centrálními útvary
 • Nastavujeme novou obchodní strategii

Jaká forma řešení? Poradenství nebo vzdělávání?

Kdy poradenství a kdy vzdělávání? Obě formy se stále více sbližují. Poradenství doporučujeme tam, kde je potřeba hledat příčiny stavu, kdy se zavádí zásadní změna nebo jde o komplexnější téma, které prolíná do více útvarů. Vzdělávání je vhodné, když klient již příčiny zná, a chce je odstranit zvýšením kompetentnosti organizace.

Pro poradenství i vzdělávání jsme vyvinuli několik vlastních nástrojů a Vy je můžete shlédnout na stránce "Modely".

Co zahrnujeme do vzdělávání?

Jsou to jak kolektivní tak i individuální formy rozvoje: Tréninky, školení, workshopy, koučinky a mentoringy. Pracujeme s vlastním modelem rozvojové pyramidy

Jaké druhy poradenství poskytujeme?

Naši klienti požadují buďto dodávku „na klíč“ nebo naši asistenci při řízení svého businessu. Proto pracujeme formou dodavatelů celých řešení nebo participujeme na řešeních společně s klientem.


_______________________________________________________________________________


Nástroje a techniky

Obchodní poradenství poskytujeme jak v oblasti lidí, samotného obchodování tak i řízení obchodu.

Klient si přeje vyhotovit nástroje nebo si přeje naši asistenci. Nástroje dodáváme „na klíč“ nebo je tvoříme s klientem. Asistenci řešíme různými technikami.

Nástroje Techniky
Lidé
 • Obsazování pozic v obchodě (vlastní projekt www.lidevobchode.cz)
 • Náborové a výběrové procesy v obchodě
 • Náborové kampaně
 • Kompetenční modely
 • Popisy pracovních pozic obchodníků a manažerů
 • Motivační systémy
 • Odměňovací řády
 • Assessment centrum
 • Delelopment centrum
 • Vzdělávací koncepce v obchodě
 • Osobnostní koučinky
 • Diagnostika obchodníků a obchodních manažerů
 • Personální konzultace
 • Mentoring
Obchod
 • Segmentace zákazníků
 • Tržní segmentace
 • Strategická analýza obchodu
 • Standardizace
 • Tvorba manuálů pro obchod
 • Obchodní call centrum
 • Field asisstance
  - osobní podpora našeho konzultanta v terénu
 • Obchodní koučinky
 • Obchodní konzultace
 • Mystery shopping
 • Mystery calling
 • Vlastní projektová činnost
 • Vlastní tvorba nástrojů
Řízení
 • Business strategie
 • Obchodní plánování
 • Projektové řízení v obchodě
 • Řízení změny
 • Krizový management v obchodě
 • Moderování workshopů
 • Facilitace
 • Exekutivní koučinky
 • Interim management
 • Realizace a dodávka nástrojů „na klíč“
 • Manažerské konzultace

Volba poradenských nástrojů a technik je věcí čistě individuální, proto jejich kombinaci navrhujeme vždy s klientem při osobním jednání._______________________________________________________________________________Modely

Model VAKAV/RACAR

Podnikatelský model řízení obchodní výkonnosti. Má dvě základní použití:


Strategické:
Lze pomocí tohoto modelu sestavit obchodní plán

Operativní:
V roli manažerského nástroje slouží k řízení obchodu

 • Pracuje v logické řadě Analýza příčin + Korekce kompetentnosti + Akční plán
 • Umí kontinuálně odstraňovat důvody snížené výkonnosti
 • Vede k trvalému růstu znalostí a dovedností lidí i organizace
 • Snižuje obchodní administrativu a výkaznictví na efektivní minimum
Results - Activity - Competence - Activity - Results


_____________________________________________________________________________________

Model CORA = Vyjednávání ve čtyřech krocích

V obchodní praxi je vyjednávání používáno nejčastěji ve dvou případech: Při jednání s klienty a při řízení obchodníků. Do praxe jsme zavedli vlastní vyjednávací model, který pracuje na základě čtyřech kroků:
 • Popis cíle, kterého chci dosáhnout a proč
 • Soubor vhodných otázek, které míří na příležitosti
 • Očekávání reakcí protistrany
 • Argumentace směřující k nastavenému cíli
Nácvik této metody je postaven na pravidlu: Pokud chci dosáhnout stanoveného cíle, musím umět popsat situace. Základem je tedy zkušenost. Tato metoda je trénovatelná, pokud účastník má již reálnou zkušenost s vyjednáváním. Na základě popsaných situací, lze popsat i cíl a z něj analogicky odvozovat řetězec řešení metodou CORA

_______________________________________________________________________________

Model Rozvojové Pyramidy

Abyste cítili praktický dopad našich služeb, pracujeme s vlastním rozvojovým modelem.

Ten je postaven na následujících pricipech:

Obchod je výkonnostní sportovní disciplína. Podle našeho názoru vyžaduje i výkonnostní přístup v rozvoji lidských zdrojů. Námi navržená rozvojová pyramida pracuje třístupňově. Její filozofie říká: Nejprve pevné základy ve formě nástrojů, dále zvládání technik, potřebných pro řízení a až nakonec práce s rozvojem osobnosti.

Proč tato logika? Chceme do osobnostního rozvoje /často zaměňovaného za soft skills/ investovat až po tom, co si lidé zažijí techniky a mají k obchodu a jeho řízení vhodné nástroje. Je to vyzkoušená strategie rozvoje jak ve vzdělaávání tak i poradenství. Autorem je jednatel společnosti ab connectia s.r.o. Gerhard Mendrok, který poprvé použil model rozvojové pyramidy při krizovém řízení v pojišťovně v roce 2005.

_______________________________________________________________________________
ab connectia  - váš partner pro budování obchodních sítí

 
Stavba obchodního týmu, budování obchodního týmu, hunting obchodníku, headhunting, recruitment, náborová kampan, výberová rízení, Assessment centre, development centre, obsazování obchodních pozic, obchodník, manažer, budování obchodních sítí, multi level marketing, sítový prodej, projekt management, projektove rizeni, staff training, vyukove modely, business network, building a business, growing a business, franchise, stavba filialek, lidsky kapital, rozšíření obchodníi sitě, obchodni výkonnost, corporate plan, Prince 2, ITIL, Scrum, VAKAV, RACAR, poradenství a vzdělávání, obchodní outsourcing, infrastructure

ab connectia s.r.o.
Kateřina Mendrok, mobil: +420 739 036 527
e-mail: katerina.mendrok@abconnectia.cz

ab connectia Slovensko s.r.o.
Matěj Kováč , mobil: +421 903 835 676
e-mail: m.kovac@abconnectia.sk

Údaje a bankovní spojení
Tisková Kancelář
Kontaktujte nás
Mapa Stránek
Spojte se s nami na internetu

© 2013 www.kyklop.cz, Design by DeMontfort
za obsah zodpovídá ab connectia, s.r.o.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________